Tlumiče nárazů

Průmyslové tlumiče nárazů jsou konstrukční elementy, které fungují na principu škrcení hydraulické kapaliny. Když se pístní tyč působením vnější síly (nárazu tělesa) zasouvá do tělesa tlumiče, vytlačuje píst hydraulickou kapalinu přes škrticí otvory, které se zmenšují úměrně k dosažené délce zdvihu tlumiče. Důsledkem je snížení rychlosti až zastavení pohybu.

Tlumiče lze dodat s lineární nebo progresivní charakteristikou. Druh tlumení je určen již jen rozdílnými škrtícími otvory v tlakové komoře. Je-li nárazová rychlost vyšší než 1 m/s, zpravidla se volí tlumiče progresivní, pro nižší rychlosti jsou vhodné tlumiče lineární. Tlumiče mohou být vybaveny regulací tvrdosti, tlumiče samokompenzační (bez regulace) lze dodat až v pěti různých stupních tvrdosti:
Velmi měkké (0), měkké (1), střední (2), tvrdé (3) a velmi tvrdé (4).

Konstrukční řešení tlumičů s regulací tvrdosti může být rozdílné. Nejvýhodnější je patrně patentovaný systém Helix. Jedná se o spirálovou drážku umístěnou v tělese tlumiče, která umožňuje otevírání a přivírání škrticích otvorů v tlakové komoře a tím mění tvrdost tlumiče. Díky tomu odpadá regulační pouzdro a vzniklý prostor je rozložen na plochu pístu a tím je dosažen výrazně vyšší příjem energie. Ve srovnání se staršími modely tlumičů dosahují výrobky se systémem Helix až o 300% vyšší příjem energie. Navíc kalená tlaková komora přiléhá na stěnu tělesa, což zajišťuje extrémně dlouhé vedení a maximální stabilitu proti bočním silám.

Důležitá je také povrchová úprava tlumičů. Standardní povrchovou úpravou je černění, které vyhovuje pro použití v běžném prostředí. Pro aplikaci ve vlhkém nebo vnějším prostředí lze použít tlumiče chromované nebo niklované. Ještě lepší vlastnosti má však úprava QPQ, která má výrazně větší odolnost proti korozi. Vůbec nejlepší je však v takových případech použití našich výrobků z nerezové oceli.

Katalogy

WEDISS - Kompletní katalog tlumičů [20.969 kB]

 

Nabídka tlumičů nárazů

Mega Line 010 020 Tlumiče nárazů Mega-Line Miniatur Euro