Elastomery

  • materiály na bázi polyuretanu ve formě polotovaru (desek, tyčí, bloků...) i hotových výrobků
  • moderní řešení systémů v mnoha odvětvích průmyslu
  • rozmanité vlastnosti dle chemického složení a zamýšlené aplikace
  • velký rozsah různých tvrdostí
  • vysoká odolnost proti mech.opotřebení
  • odolnost proti počasí (ozon a UV záření)
  • velký rozsah teplot od -40°C až do +120°C
  • vysoká odolnost statickému i dynamickému zatížení

Nabízené typy